Odcinanie słupów prefabrykowanych

Odcinanie słupów prefabrykowanych z pozostawieniem prętów montażowych do ponownego użytku w Lesznie.

11 szt. słupów zostało odciętych poprzez obwiercanie wiertnicą DD350 HILTI przy -8°C, pozostały element na wysokość prętów został rozkuty robotem wyburzeniowym BROKK 90 tak by nie uszkodzić prętów montażowych w celu ich ponownego wykorzystania.