Odwierty w zaporze

Zadanie:

Odwierty ∅250 w zaporach wodnych.

Miejsce: Niedów