Odwiert w stropie przepompowni wodnej

Zadanie:

Odwiert ∅600 w stropie przepompowni wodnej.

Miejsce: Wrocław