Odcinanie balkonów

Zadanie: Cięcie betonu piłami ściennymi, balkony o łącznej długości 75m i grubości cięcia 30cm z podziałem na elementy 3m.

Niebezpieczne zadania to nasza specjalność, odcinanie balkonów należy szczególnie do trudnych zleceń. Zleceniodawcy zależało na szybkim wykonaniu prac, rozbiórkę udało się wykonać  w 24 godziny. Dobrze wyposażony park maszynowy oraz wysoko wykwalifikowany personel to gwarancja sukcesu.

IMAG0257 opt