PROFIDIAM

Cięcia piłami w posadzce

Cięcia piłami w posadzce na obiekcie PGE Turów, do naszego zadania należało zdylatować kanały odwadniające w halach Elektrowni, grubość wykonanej dylatacji 10mm.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów – to trzecia co do wielkości w Polsce węglowaelektrownia cieplna, kondensacyjna, blokowa z międzystopniowym przegrzewem pary i zamkniętym układem wody chłodzącej, opalana węglem brunatnym. Elektrownia znajduje się w Bogatyni (powiat zgorzelecki) na styku granic Polski, Czech i Niemiec. Jej moc osiągalna wynosi 1498,8 MW. Roczna produkcja energii elektrycznej brutto to 13 144 008 MWh. podczas której zużycie węgla brunatnego na jej produkcję i produkcję energii cieplnej wynosi 11 991 500 ton.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *