Cięcia piłami w posadzce

Cięcia piłami w posadzce na obiekcie PGE Turów, do naszego zadania należało zdylatować kanały odwadniające w halach Elektrowni, grubość wykonanej dylatacji 10mm.

Zobacz więcej