Cięcia piłami w posadzce

Cięcia piłami w posadzce na obiekcie PGE Turów, do naszego zadania należało zdylatować kanały odwadniające w halach Elektrowni, grubość wykonanej dylatacji 10mm.

Zobacz więcej

Poszerzanie otworów drzwiowych

Zadanie: Cięcie piłami ściennymi, ręcznymi oraz wiercenie w betonie. Poszerzanie otworów drzwiowych. Wykonaliśmy 320 szt. otworów drzwiowych w budynku T-22 Politechniki Wrocławskiej. Dziesięciopiętrowy obiekt został całkowicie przerobiony by spełniać obowiązujące normy.

Zobacz więcej